Bérleti szerződés

 

A bérleti szerződés gyakran előforduló szerződéstípus, és bár nem ír elő a törvény írásba foglalási kötelezettséget, jellemzően a felek írásba foglalják a megállapodásukat.

 

A bérleti szerződés esetén a résztvevő felek egyrészről a bérbeadó – aki jellemzően a tulajdonos, de lehet a haszonélvező is –, aki a tulajdonát, vagy használatában álló ingatlanát bérbe adja, másrészről a bérlő, aki a bérleményt rendszeresen előre megfizetett bérleti díj fejében használhatja.  Az interneten nagyon sok minta található, abból könnyedén kiválasztható a számunkra legszimpatikusabb. Abban az esetben javaslom az ügyvédi közreműködést, ha a szerződésben foglalt bérlői kötelezettségek betartatására közjegyzői okiratban foglalt nyilatkozat elkészítését szeretné kérni a bérbeadó.

Ebben az esetben először a bérleti szerződést a felek megállapodása alapján elkészíti a megbízott ügyvéd, majd a szerződésbe foglalt bérlői kötelezettségek alapján a közjegyző elkészíti a bérlő közokiratban foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozatát. Ennek jelentősége abban rejlik, hogy amennyiben a bérlő nem teljesíti a szerződésbe foglalt kötelezettségeit, úgy a bérbeadó ezt jelzi a közjegyző felé, aki ebben az esetben záradékkal látja el a közokiratot, amivel a bérbeadó a végrehajtóhoz fordulhat, hogy a bérlő teljesítését kikényszerítse.

További jogi szakterületek

Adásvételi szerződés

Az emberek életében legalább egyszer előfordul, hogy valamilyen ingatlant vásárolnak, pl.: telket, lakást, családi házat, termőföldet, üzlethelyiséget, stb. Tovább …

Ajándékozási szerződés

Jellemzően közeli hozzátartozók szokták ezt a szerződés típust választani a tulajdonjog átírására, melynek nincs illetékvonzata. Tovább …

Életjáradéki szerződés és tartási szerződés

Ritkán előforduló szerződéstípus, a résztvevő két fél az életjáradék szolgáltatására kötelezett, aki a tartást rendszeresen teljesítendő pénzösszeg megfizetésével teljesíti, másrészt a jogosult, aki az élete végéig jogosult a szerződésben meghatározott összegű járadékra. Tovább …

Haszonélvezeti jog törlése

Sokan nem tudják, de haszonélvezeti joggal terhelten is értékesíteni lehet egy ingatlant. Tovább …

Szolgalmi jog alapítása

A szolgalmi jog alapítását minden esetben írásba kell foglalni. Ezt megelőzi a földmérő megbízása, aki elkészíti és engedélyezteti a változási vázrajzot. Tovább …

Használati megállapodás közös tulajdonú ingatlanok esetén

Ha egy ingatlannak több tulajdonosa van, de van már egy kialakult természetben megosztott használata az ingatlannak, vagy egy ilyen megosztott használatot szeretnének a tulajdonosok rögzíteni, akkor azt érdemes írásban rögzíteni. Tovább …

Kölcsönszerződés

A résztvevő felek egyrészről a hitelező, másrészről az adós. Leggyakrabban a kölcsönszerződés elkészítéséhez a felek közjegyző közreműködését kérik. Tovább …

Haszonélvezeti jog alapítása

A tulajdonos a tulajdoni hányadát határozott időtartamra, vagy a jogosult élete végéig terjedő időtartamra korlátozza a haszonélvezeti joggal, mely esetben az ingatlan kizárólagos használatára a haszonélvező válik jogosulttá. Tovább …

Vegye fel velem a kapcsolatot!