Haszonélvezeti jog törlése

 

Előfordul, hogy az ingatlan haszonélvezeti joggal terhelt, mely szólhat határozott időre, vagy a jogosult élete végégig, ez utóbbi a holtig tartó haszonélvezeti jog.

Sokan nem tudják, de haszonélvezeti joggal terhelten is értékesíteni lehet egy ingatlant. Ebben az esetben a tulajdonjog átszáll a vevőre, de az ingatlan birtokába csak akkor léphet, ha a jogosult haszonélvezeti joga már megszűnt.

Ha a haszonélvező maga is hozzájárul az ingatlan értékesítéséhez, akkor azt kell eldöntenie, hogy a haszonélvezeti jog törlése ellenérték nélkül, vagy ellenérték fejében történik, azaz az illető hogyan járul hozzá. Az ellenértékben a tulajdonosnak és a haszonélvezőnek kell megállapodnia. Az érték meghatározásában segíthet a törvényben meghatározott számított érték, de természetesen ez a felekre nem kötelező érvényű, csupán a jogalkalmazót segíti az illeték kiszámításánál.

A haszonélvező nyilatkozatát az ingatlan adásvételi szerződésbe is bele lehet foglalni, de nincs akadálya annak sem, hogy külön okiratba foglalják, és arra is van lehetőség, hogy kizárólag a haszonélvezeti jogot töröljék az ingatlan értékesítése nélkül.

További jogi szakterületek

Adásvételi szerződés

Az emberek életében legalább egyszer előfordul, hogy valamilyen ingatlant vásárolnak, pl.: telket, lakást, családi házat, termőföldet, üzlethelyiséget, stb. Tovább …

Ajándékozási szerződés

Jellemzően közeli hozzátartozók szokták ezt a szerződés típust választani a tulajdonjog átírására, melynek nincs illetékvonzata. Tovább …

Életjáradéki szerződés és tartási szerződés

Ritkán előforduló szerződéstípus, a résztvevő két fél az életjáradék szolgáltatására kötelezett, aki a tartást rendszeresen teljesítendő pénzösszeg megfizetésével teljesíti, másrészt a jogosult, aki az élete végéig jogosult a szerződésben meghatározott összegű járadékra. Tovább …

Bérleti szerződés

Gyakran előforduló szerződéstípus, és bár nem ír elő a törvény írásba foglalási kötelezettséget, jellemzően a felek írásba foglalják a megállapodásukat. Tovább …

Szolgalmi jog alapítása

A szolgalmi jog alapítását minden esetben írásba kell foglalni. Ezt megelőzi a földmérő megbízása, aki elkészíti és engedélyezteti a változási vázrajzot. Tovább …

Használati megállapodás közös tulajdonú ingatlanok esetén

Ha egy ingatlannak több tulajdonosa van, de van már egy kialakult természetben megosztott használata az ingatlannak, vagy egy ilyen megosztott használatot szeretnének a tulajdonosok rögzíteni, akkor azt érdemes írásban rögzíteni. Tovább …

Kölcsönszerződés

A résztvevő felek egyrészről a hitelező, másrészről az adós. Leggyakrabban a kölcsönszerződés elkészítéséhez a felek közjegyző közreműködését kérik. Tovább …

Haszonélvezeti jog alapítása

A tulajdonos a tulajdoni hányadát határozott időtartamra, vagy a jogosult élete végéig terjedő időtartamra korlátozza a haszonélvezeti joggal, mely esetben az ingatlan kizárólagos használatára a haszonélvező válik jogosulttá. Tovább …

Vegye fel velem a kapcsolatot!