Használati megállapodás közös tulajdonú ingatlanok esetén

 

A használati megállapodás résztvevő felei a tulajdonostársak.

Ha egy ingatlannak több tulajdonosa van, de van már egy kialakult természetben megosztott használata az ingatlannak, vagy egy ilyen megosztott használatot szeretnének a tulajdonosok rögzíteni, akkor azt érdemes írásban rögzíteni. Ez a használati megállapodás lényege.

A pontos méretek meghatározásához érdemes földmérő segítségét igénybe venni, de nincs akadálya annak sem, hogy a felek végezzék el a méréseket, és ez alapján a telek-ház pontos méretekkel ellátott alaprajzát. A rajzok elkészítésénél segítségükre lehet a térképmásolat, épületek esetén az építési engedélyhez csatolt, építészmérnök által készített műszaki rajzok. Ha már rendelkezésre állnak ezek a rajzok, akkor a megbízott ügyvéd el tudja készíteni a felek megállapodása alapján a szerződést, amelyben részletesen rögzíteni tudják a felek, hogy mely telek-, illetve házrészt használnak kizárólagos, és mely területek maradnak esetleg közös használatban.

Amennyiben valamelyik tulajdonostárs értékesíteni kívánja a tulajdoni hányadát, és a vevő a vételár egy részét banki kölcsönből kívánja megfizetni, úgy ezen okirat elkészítését a hitelt nyújtó bank kérni fogja. E nélkül is javaslom mindenkinek, hogy a közös tulajdonban álló ingatlanukra írásba foglalt megállapodást kössenek, hogy mindenki számára egyértelmű legyen a használat természetbeni elkülönítése.

További jogi szakterületek

Adásvételi szerződés

Az emberek életében legalább egyszer előfordul, hogy valamilyen ingatlant vásárolnak, pl.: telket, lakást, családi házat, termőföldet, üzlethelyiséget, stb. Tovább …

Haszonélvezeti jog törlése

Sokan nem tudják, de haszonélvezeti joggal terhelten is értékesíteni lehet egy ingatlant. Tovább …

Életjáradéki szerződés és tartási szerződés

Ritkán előforduló szerződéstípus, a résztvevő két fél az életjáradék szolgáltatására kötelezett, aki a tartást rendszeresen teljesítendő pénzösszeg megfizetésével teljesíti, másrészt a jogosult, aki az élete végéig jogosult a szerződésben meghatározott összegű járadékra. Tovább …

Bérleti szerződés

Gyakran előforduló szerződéstípus, és bár nem ír elő a törvény írásba foglalási kötelezettséget, jellemzően a felek írásba foglalják a megállapodásukat. Tovább …

Szolgalmi jog alapítása

A szolgalmi jog alapítását minden esetben írásba kell foglalni. Ezt megelőzi a földmérő megbízása, aki elkészíti és engedélyezteti a változási vázrajzot. Tovább …

Ajándékozási szerződés

Jellemzően közeli hozzátartozók szokták ezt a szerződés típust választani a tulajdonjog átírására, melynek nincs illetékvonzata. Tovább …

Kölcsönszerződés

A résztvevő felek egyrészről a hitelező, másrészről az adós. Leggyakrabban a kölcsönszerződés elkészítéséhez a felek közjegyző közreműködését kérik. Tovább …

Haszonélvezeti jog alapítása

A tulajdonos a tulajdoni hányadát határozott időtartamra, vagy a jogosult élete végéig terjedő időtartamra korlátozza a haszonélvezeti joggal, mely esetben az ingatlan kizárólagos használatára a haszonélvező válik jogosulttá. Tovább …

Vegye fel velem a kapcsolatot!