Életjáradéki szerződés és tartási szerződés

 

Az életjáradéki szerződés és a tartási szerződés ritkán előforduló szerződéstípus.

 

Az életjáradéki szerződés esetén a résztvevő két fél az életjáradék szolgáltatására kötelezett, aki a tartást rendszeresen teljesítendő pénzösszeg megfizetésével teljesíti, másrészt a jogosult, aki élete végéig jogosult a szerződésben meghatározott összegű járadékra.

 

A szerződéssel a tulajdonjog a kötelezett javára bejegyzésre kerül.

A tartási szerződés tartalma szerint csak annyiban tér el, hogy a jogosult tartása természetben történik. Érdemes azonban ebben az esetben is megjelölni a tartás értékét arra az esetre, ha már a jogosult tartását a kötelezett nem tudja természetben biztosítani, de a tartási szerződés teljesítése életjáradéki szerződéssé való átalakítással folytatható. Például, ha a jogosult otthonba szeretne költözni.

A tartási szerződésben a tartást vállaló személy arra vállal kötelezettséget, hogy a tartásra jogosultat a körülményeinek és szükségleteinek megfelelően ellátja, gondozza. Az eltartás magában foglalja az érintettről való gondoskodást, élelemmel és ruházattal való ellátását, betegsége esetén ápolását és gyógyíttatását. Az eltartás munkaköréhez tartozik a tartásra jogosult lakhatásának biztosítása, valamint halála esetén illő eltemettetése is. Mint minden szerződésnél, itt az eltartás kapcsán is van arra lehetőség, hogy a felek közös megegyezéssel módosítsák a szerződést. Így módosíthatják például a tartási kötelezettség tartalmát vagy az ellenszolgáltatást is.

További jogi szakterületek

Adásvételi szerződés

Az emberek életében legalább egyszer előfordul, hogy valamilyen ingatlant vásárolnak, pl.: telket, lakást, családi házat, termőföldet, üzlethelyiséget, stb. Tovább …

Haszonélvezeti jog törlése

Sokan nem tudják, de haszonélvezeti joggal terhelten is értékesíteni lehet egy ingatlant. Tovább …

Ajándékozási szerződés

Jellemzően közeli hozzátartozók szokták ezt a szerződés típust választani a tulajdonjog átírására, melynek nincs illetékvonzata. Tovább …

Bérleti szerződés

Gyakran előforduló szerződéstípus, és bár nem ír elő a törvény írásba foglalási kötelezettséget, jellemzően a felek írásba foglalják a megállapodásukat. Tovább …

Szolgalmi jog alapítása

A szolgalmi jog alapítását minden esetben írásba kell foglalni. Ezt megelőzi a földmérő megbízása, aki elkészíti és engedélyezteti a változási vázrajzot. Tovább …

Használati megállapodás közös tulajdonú ingatlanok esetén

Ha egy ingatlannak több tulajdonosa van, de van már egy kialakult természetben megosztott használata az ingatlannak, vagy egy ilyen megosztott használatot szeretnének a tulajdonosok rögzíteni, akkor azt érdemes írásban rögzíteni. Tovább …

Kölcsönszerződés

A résztvevő felek egyrészről a hitelező, másrészről az adós. Leggyakrabban a kölcsönszerződés elkészítéséhez a felek közjegyző közreműködését kérik. Tovább …

Haszonélvezeti jog alapítása

A tulajdonos a tulajdoni hányadát határozott időtartamra, vagy a jogosult élete végéig terjedő időtartamra korlátozza a haszonélvezeti joggal, mely esetben az ingatlan kizárólagos használatára a haszonélvező válik jogosulttá. Tovább …

Vegye fel velem a kapcsolatot!