Kölcsönszerződés

 

A résztvevő felek egyrészről a hitelező, másrészről az adós.

Leggyakrabban a kölcsönszerződés elkészítéséhez a felek közjegyző közreműködését kérik, mivel a közjegyző közokiratot készít, az adós nem teljesítése esetén a közjegyző által záradékolt okirattal a végrehajtóhoz fordulva végrehajtást kérhet a hitelező az adós vagyonára. Mai világunkban az ingatlanvásárlások zöménél a vevők banki kölcsönt vesznek fel, hogy a vételárat ki tudják fizetni. Ebben az esetben a hitelt nyújtó bank, csak közjegyzői okiratban foglalt jelzálogszerződés aláírásával folyósítja az engedélyezett hitelösszeget.

Ügyvéd által készített kölcsönszerződés manapság már ritkán fordul elő.

Inkább csak közeli hozzátartozók, baráti kapcsolatban állók fordulnak ilyen kéréssel hozzám.

További jogi szakterületek

Adásvételi szerződés

Az emberek életében legalább egyszer előfordul, hogy valamilyen ingatlant vásárolnak, pl.: telket, lakást, családi házat, termőföldet, üzlethelyiséget, stb. Tovább …

Haszonélvezeti jog törlése

Sokan nem tudják, de haszonélvezeti joggal terhelten is értékesíteni lehet egy ingatlant. Tovább …

Életjáradéki szerződés és tartási szerződés

Ritkán előforduló szerződéstípus, a résztvevő két fél az életjáradék szolgáltatására kötelezett, aki a tartást rendszeresen teljesítendő pénzösszeg megfizetésével teljesíti, másrészt a jogosult, aki az élete végéig jogosult a szerződésben meghatározott összegű járadékra. Tovább …

Bérleti szerződés

Gyakran előforduló szerződéstípus, és bár nem ír elő a törvény írásba foglalási kötelezettséget, jellemzően a felek írásba foglalják a megállapodásukat. Tovább …

Szolgalmi jog alapítása

A szolgalmi jog alapítását minden esetben írásba kell foglalni. Ezt megelőzi a földmérő megbízása, aki elkészíti és engedélyezteti a változási vázrajzot. Tovább …

Használati megállapodás közös tulajdonú ingatlanok esetén

Ha egy ingatlannak több tulajdonosa van, de van már egy kialakult természetben megosztott használata az ingatlannak, vagy egy ilyen megosztott használatot szeretnének a tulajdonosok rögzíteni, akkor azt érdemes írásban rögzíteni. Tovább …

Ajándékozási szerződés

Jellemzően közeli hozzátartozók szokták ezt a szerződés típust választani a tulajdonjog átírására, melynek nincs illetékvonzata. Tovább …

Haszonélvezeti jog alapítása

A tulajdonos a tulajdoni hányadát határozott időtartamra, vagy a jogosult élete végéig terjedő időtartamra korlátozza a haszonélvezeti joggal, mely esetben az ingatlan kizárólagos használatára a haszonélvező válik jogosulttá. Tovább …

Vegye fel velem a kapcsolatot!