Mi szükséges a szerződéskötéshez?

Szerződéskötéshez szükséges iratok

I. A szerződő felektől a szerződéskötéshez az alábbi iratokra van szükség:

a) magyar állampolgár esetén a szerződéskötéshez kell

 • érvényes fényképes igazolvány (személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél)
 • lakcímkártya
 • adókártya

b) külföldi személy esetén

 • útlevél
 • tartózkodási engedély / állandó tartózkodási kártya / személyi igazolvány külföldiek részére
 • lakcímkártya / szálláshelybejelentő-lap külföldiek részére
 • erkölcsi bizonyítvány (amennyiben ingatlanszerzéséhez szükséges a kormányhivatal engedélye)

c) gazdasági társaság (cég, vállalkozás) esetén

 • hatályos Alapító okirat/Társasági szerződés
 • Aláírás-minta
 • Cégkivonat
 • az aláíró személytől az a) vagy b) pontban felsorolt igazolványok.

d) meghatalmazott magánszemély vagy cég esetén

 • az a), b), c) pontokban felsoroltak közül, amelyik irat a meghatalmazottra irányadó
 • közjegyző/ügyvéd/konzul által ellenjegyzett meghatalmazás

 

II. Az Ingatlanra vonatkozóan az alábbi iratokra van szükség

 • Tulajdoni lap / helyrajzi szám
 • Térképmásolat
 • Társasház alapító okirata
 • Energetikai Tanúsítvány (ha a vonatkozó rendelet kötelezően előírja/
 • Használatba vételi engedély, vagy ezzel megegyező tartalmú Határozat
 • Jelzáloggal terhelt ingatlan esetén a jogosult által kiadott igazolás, mely tartalmazza a végtörlesztésre előírt feltételeket és az összeget
 • Végrehajtási joggal terhelt ingatlan esetén a jogosult által kiadott igazolás, mely tartalmazza a végrehajtási jog törléséhez szükséges összes adatot
 • Elhunyt haszonélvező esetén a Halotti Anyakönyvi Kivonat
 • Hitelt nyújtó bank adásvételi szerződés tartalmára vonatkozó előírásai

Már az első találkozás alkalmával hozza magával kitöltve ezt az adatlapot!

Mi szükséges a szerződéskötéshez?