Nem ritka az olyan eset, amikor fiatalok úgy szeretnének lakáshoz jutni, hogy vállalják idős emberek eltartását.

Ebben az esetben kerülnek elő az életjáradéki szerződések és az eltartás. Ez a két szerződésfajta megegyezik annyiban, hogy a jogosult létfenntartását biztosítják. Ugyanakkor különböznek is, hiszen tartási szerződés alapján a kötelezettséget vállaló fél természetben nyújtja a szolgáltatást, míg életjáradéki szerződés esetén pénzben.

Bárki köthet szerződést az eltartás miatt!

A tartási szerződésben a tartást vállaló személy arra vállal kötelezettséget, hogy a tartásra jogosultat a körülményeinek és szükségleteinek megfelelően ellátja, gondozza. Az eltartás magában foglalja az érintettről való gondoskodást, élelemmel és ruházattal való ellátását, betegsége esetén ápolását és gyógyíttatását. Az eltartás munkaköréhez tartozik a tartásra jogosult lakhatásának biztosítása, valamint halála esetén illő eltemettetése is.

A tartást vállaló személy rendszerint a szerződésbe foglalt ellenszolgáltatást kap, bár az ingyenes eltartás sem kizárt. Az ellenszolgáltatást gyakran az eltartott személy tulajdonában lévő ingatlan jelenti, amelynek tulajdonjogát a tartásra kötelezettre ruházza át a tartás fejében. Ilyenkor általában a tartásra való jogosultság biztosítására az ingatlanra tartási jog kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. Nem ritka az sem, hogy az ingatlannak a tartást vállalóra való átruházása mellett a tartásra jogosult javára haszonélvezeti jogot jegyeznek be.

Mint minden szerződésnél, itt az eltartás kapcsán is van arra lehetőség, hogy a felek közös megegyezéssel módosítsák a szerződést. Így módosíthatják például a tartási kötelezettség tartalmát vagy az ellenszolgáltatást is.

Ha a felek közös megegyezéssel nem tudják módosítani a szerződésüket, akkor erre a bíróság jogosult.

A bíróságtól a felek bármelyike kérheti a tartási szerződés módosítását. A módosításra elsősorban akkor van lehetőség, ha a felek viszonya megromlott, ezért a bizalmi jellegű kapcsolat már nem tartható fenn. Oka lehet a módosításnak az is, ha a tartást vállaló fél körülményeiben olyan változás következik be, amely miatt az eltartás már nem megoldható. A bíróság a szerződést mindkét fél érdekeinek figyelembevételével módosíthatja.

A tartási szerződés megszüntetésére is lehetőség van a felek közös megegyezésével. A felek rendszerint a jövőre nézve tudják megszüntetni szerződésüket. Ennek oka, hogy a szerződéskötést megelőző állapot helyreállítása teljes mértékben csak akkor lehetséges, ha az eltartás okán kötelezett személy a tartást egyáltalán nem nyújtotta. Ugyanis a természetben nyújtott eltartás (ápolás, gondozás) már értelemszerűen nem visszaadható.

Ha az ügyvéd házhoz megy, gyorsabb és kényelmesebb a szerződés megkötése a felek számára, emellett biztonságérzetet is nyújt.